Prasowe Zakłady Graficzne Spółka z o.o.
75-811 Koszalin, ul. Połczyńska 61 A

e-mail: sekretariat@pzgraf.pl
tel.: 94 342 62 61


Dane rejestrowe
Prasowe Zakłady Graficzne Sp z o. o.
z siedzibą w Koszalinie,
ul. Połczyńska 61 A
75-811 Koszalin

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 669-050-20-46
REGON 330009215
KRS 0000034396

Wysokość kapitału zakładowego: 55.000 PLN.
  Każda  wycena przygoto-
wywana jest  indywidual-
nie,  aby  otrzymać wstę-
pny   kosztorys   prosimy
wypełnić formularz zapy-
tania.
   
 

Juljanna Frąckowiak
608 484 078
j.frackowiak@pzgraf.pl

Andrzej Rosala
606 656 102
a.rosala@pzgraf.pl

Mariusz Kuik
660 456 712
m.kuik@pzgraf.pl

 

Joanna Rytwińska
94 342 62 61
sekretariat@pzgraf.pl

 
   
O nasUsługiHistoriaKontakt
Copyright © 2007 Prasowe Zakłady Graficzne Sp. z o.o. All rights reserved.